Moss Computers - Anglesey


Diolch am ymweld ar safle. Mae Cyfrifiaduron Moss yn fusnes IT modern yn cynnig gwasanaeth trwsio/uwchraddio cyfrifiaduron, adeiladu cyfrifiaduron newydd/ail-law. Hefyd cynnigir gwasanaeth adeiladu /cefnogi rhwydwaith-gyfrifiadurol i fusnesion SME yng Ngwynedd a Mon. 

Thank you for visiting my Internet site. Moss Computers on Anglesey is an up to date business working in PC repairs/upgrades, selling new/ refurbished PCs . PC-network design, installation and maintenance services are also offered to SME businesses in Gwynedd and Anglesey. 

Diolch     Thankyou

Aled Moss  B.Eng (hons), MCP, MBCS :   Director

(Microsoft Certified Professional, Member of  the British Computer Society)